Kontingent

Medlemmer opkræves årligt samlet kontingent for hele året: 

Juniorer: kr. 100,- (under 18 år) 

Seniorer: kr. 200,- 

Husstand: kr. 300,- 

Af praktiske årsager ser vi gerne at kontingentet bliver indbetalt på klubbens konto:

Midtfyns Modelbåd Klub
Kontonummer: 9570 – 12069383

husk at påføre dit navn og medlemsnummer.

Venlig hilsen 

Bestyrelse